U toku dvodnevnog stručnog seminara upriličenog pod nazivom „Pomozi mi da uradim sam“ koje je organizirala Udruga za poticanje razvoja kreativnosti djece i mladih Čudo i radnici Ustanove Pazarić imali su priliku steći nova kreativna znanja koja se odnose na ručnu izradu igračaka i didaktičkih materijala, a kojima se unaprijeđuje i kvaliteta dječijeg učenja i razvoja.Seminar je upriličen u Sarajevu, i shodno namjeni brojni odgojitelji, učitelji, stručni saradnici i studenti imali su priliku steći nova znanja. Voditelj seminara Ljiljana Reljić, Montessori odgojitelj i autor knjige „Didaktičke igračke“ predstavila je šareni svijet igračaka koje samostalno se mogu napraviti kod kuće. Reljić je i dobitnica nagrade za dizajn na A Design Award and compettition za didaktičku igračku, te polufinalist takmičenja za Najbolju tehnološku inovaciju sa didaktičkom igračkom. Nova teorijska i praktična znanja našim odgajateljima omogućit će i realizaciju novih radno-okupacionih kreativnih sadržaja u Ustanovi Pazarić.