Muhamed Mulahmetović, v.d. generalni sekretar Fondacije uručio je Ju zavoduu pazarić još 50 zaštitnih vizira za lice.

Kako je pojasnio, smatrajući da u jednoj velikoj ustanovi koja zbrinjava ljude sa poteškoćama kakva je Zavod Pazarić, veziri  su veoma potrebni, odlučili su pored već doniranih 50, darovati još isti broj ove zaštitne opreme.

Zahvaljujemo se ovoj Fondaciji na kontinuiranom  zalaganju i učešću u stvaranju kvalitetijih zaštitnih mjera od pojave COVID 19 u JU Zavodu Pazarić.