Zaštitne maske dobili smo i od vrijednih prijatelja, Maide Horozović i facebook grupe Pretty kreativci. Našim korisnicima dopale se osobito zbog šarenih motiva. Zahvaljujemo se dragim donatorima što su uložili trud, rad sa ciljem da budu podrška i na ovaj način ljudima koji žive u JU Zavodu Pazarić.