Vrijedan rad  sportista JU Zavoda Pazarić i ovaj put nagrađen je prijateljskim druženjima, kao i značajnim rezultatima.

Naime, na međunarodnom inkluzivnom stono teniskom turniru »Oaza-Aladža Open koji se održao u sarajevskoj Skenderiji sportisti JU Zavoda Pazarić su osvojili 3. mjesto u ekipnom poretku.

Zahvaljujući i dugogodišnjoj saradnji sa Savezom udruženja za sport i rekreaciju invalida kantona Sarajevo, ispred SRI H adžići  i Izet Rizvo je našim  sportistima uručio zahvalnice i priznanje  za doprinos u razvoju i jačanju sporta za invalidna lica.