Staviti ruku na srce i pomoći onima kojima je pomoć neophodna. Ispuniti barem jednu želju i “oslikati” osmijeh na licima i ljudi koji žive u JU Zavodu Pazarić. Ovo je bio jedan od glavnih ciljeva naših prijatelja iz Udruženje “Ruku na srce” koji su značajnom donacijom donijeli radost u našu Ustanovu.Brojni šareni, mirisni i ukusni pokloni kao što su slatkiši, igračke, higijenski proizvodi za održavanje lične higijene, još jednom su potvrdili spremnost i vrijedan rad članova i volontera ovog Udruženja da budu podrška i ljudima sa psiho-fizičkim invaliditetom.Zahvaljujemo se vrijednom humanom timu ovog Udruženje uz želje da i u Novoj godini ostanu razlogom širokih osmijeha na brojnim licima i ljudi koji žive u JU Zavodu Pazarić.