Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Hadžići na lokaciji Resnik JU Zavoda Pazarić u toku je popravka asfaltnih površina ispred Centralne kuhinje i VII paviljona. S obzirom da su velika oštećenja na asfaltu uzrokovala i otežano kretanje korisnicima i ručni transport hrane do paviljona, sanacija je od velikog značaja.Nakon popravke oštećenja u Resniku pristupit će se saniranju oštećenja na asfaltu u krugu lokacija Ramići I i Ramići II.Izvođač radova je JKP “Komunalac” Hadžići.