Kontinuirani radovi na finalizaciji izgradnje i stavljanja u funkciju tri nove kuće u naselju Ramići za korisnike JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić se nastavljaju, te na taj način bit će omogućeno i njihovo otvorenje početkom septembra.
Za realizaciju projekta Udruženje iz Njemačke „Freundeskreis Pazaric Bosnien-Herzegowina e. V. Baden-Baden“, izdvojilo je 175. 000, 00 Eura, te Vlada FBiH, preko resornog Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, oko 386. 000, 00 KM. Zahvaljujući ovoj finansijskoj podršci 30 korisnika Ustanove će živjeti u lokalnoj zajednici, te na taj način nastavlja se deinstitucionalizacija JU Zavoda Pazarić.
Zahvaljujući izdvojenim sredstvima Vlade FBiH, odnosno nadležnog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike te spremnosti prijateljskog Udruženja , donatora iz Njemačke, da obezbijedi i dodatna sredstva pristupi će se izgradnji i objekta sa 10 apartmana, gdje će živjeti 20 korisnika.
Na taj način će se finalizirati radovi na izgradnji naselja „Internacionalno selo Ramići“, gdje će u novosagrađenim objektima ukupno živjeti 50 korisnika.

Izgradnjom novog naselja nastavit će se sa kontinuiranom primjenom Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u FBiH, te tako omogućit stvaranje kvalitetnijih uslova života ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju kroz socijalno uključivanje i život u lokalnoj zajednici.
S obzirom da će 50 korisnika nastaviti život u Ramićima omogućit će se i izmiještanje teško pokretnih korisnika sa lokacije Zovik u objekte sa adekvatnim uslovima i ambijentom za život.

„Internacionalno selo-Ramići“ predstavlja Projekat „internacionalnog dobra, pomaganja i i podrške ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju“.
Zahvaljujući velikom zalaganju i podršci nadležnog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, i prijatelja iz Njemačke, JU Zavod Pazarić će uspješno privesti kraju realizaciju ovog veoma važnog Projekta.

Uz uvažavanje posebnih interesa korisnika, i njihovih vlastitih odluka u skladu sa mogućnostima život u lokalnoj zajednici donijet će ravnopravniji status u društvu ovim ljudima, život koji omogućava i poštivanje urođenog dostojanstva i individualnosti svojestvnih svakom ljudskom biću.

Priložena galerija fotografija obuhvata više različitih aktivnosti i posjeta donatora.