Želja i motiv da saznaju što više o metodama koje se koriste u stručnom radu sa korisnicima, bila je razlogom ugodne posjete grupe studenata u pratnji sa profesorima sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.Budući edukatori- rehabilitatori završne godine ovog Fakulteta su sa velikim zanimanjem pratili izlaganja stručnih radnika u Ustanovi Pazarić jer pored usvojenog teorijskog znanja, nezamjenjiva je i praktična primjena i iskustvo u radu i sa korisnicima.