U sarajevskoj galeriji „Roman Petrović“ otvorenje inkluzivne izložbe rukotvorina korisnika JU Zavoda Pazarić pod nazivom „Sarajevo ljubavi moja“ zahvaljujući i značajnom interesovanju Sarajlija, proteklo je u posebnoj atmosferi.S obzirom da je izložba i poklon malih i velikih talenata JU Zavoda Pazarić gradu Sarajevu povodom 6. aprila, Dana grada, posebnu zahvalnost na pozivu i spremnost da uvijek bude dio projekata koji donose radost i ukazuju na vrijednost učešća u društvenim aktivnostima korisnika Ustanove, izrazila je gradonačelnica Benjamina Karić.U znak podrške izložbu su posjetili i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo, koji su naglasili važnost socijalne inkluzije ljudi sa poteškoćama, naglasivši i vrijednost ovog druženja, te kreativnog rada i angažmana korisnika JU Zavoda Pazarić.Direktor JU Zavoda Pazarić, Samir Suljagić pojasnio je da je inkluzivna izložba upriličena u sklopu obilježavanja Dana grada Sarajeva, te da je ovaj događaj značajan jer je omogućio korisnicima Zavoda da vlastite kreacije predstave široj publici. Riječi zahvalnosti Suljagić je uputio Udruženju likovnih umjetnika i galeriji „Roman Petrović“ koji su omogućili realizaciju izložbe.Sa željom da budu i na ovaj način podrška korisnicima Ustanove izložbu su posjetili i gradski vijećnik Vedad Deljković, predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Centar Sejad Đozo, direktor Doma Nahorevo, Hazim Durmišević, grupa prijatelja iz JU Zavoda Bakovići, te drugi brojni prijatelji i građani Sarajeva. S obzirom da je izložba imala humanitarno-prodajni karakter, posjetitelji su imali priliku i kupiti šarene rukotvorine.Zahvaljujući ovoj izložbi članovi art sekcija JU Zavoda Pazarić su još jednom imali priliku pokazati i dokazati da i oni maju određene talente, te sukladno tome, trebaju imati iste mogućnosti i prilike kao i drugi članovi društvene zajednice.