Resnik

Lokacija Resnik JU Zavoda Pazarić je glavna lokacija Ustanove na kojoj živi preko 200 korisnika.

Život korisnika je organiziran prema njihovim mogućnostima, potrebama i intersovanjima, te pored paviljona-objekata u kojima žive korisnici, na ovoj lokaciji nalazi se i Centar za edukaciju i osposobljavanje, administracija, ambulanta, kuhinja,  vešeraj,  te garažni, skladišni i radionički prostori.

Centar za edukaciju i osposobljavanje

U Centru za edukaciju i osposobljavanje  JU Zavoda Pazarić organizirani su različiti sadržaji prilagođeni iteresovanjima i potrebama korisnike. Uz podršku stručnog tima  Ustanove u Centru je organizovan psiho terapija, fizioterapeutski  tretman,  ergoterapija, odgajateljski rad,  te radno-okupaciona terapija. U ovom objektu je smještena i sportska sala u kojoj je realiziraju različite sportske aktivnosti korisnika uz podršku sportskih teraputa.

U Centru su smještene i tri grupe korisnika sa umjerenim smetnjama, koje žive prema principu porodičnog stanovanja uz podršku. Ovim grupama je uz veliki stepen samostalnosti u obavljanju različitih svakodnevnih aktivnosti obezbijeđena odgovarajuća podrška vaspitača.

Vešeraj

Za održavanje higijene odjeće i  posteljine  u Ustanovi zadužen je vešeraj. U skladu sa potrebama organiziran je rad na pranju, peglanju i sortiranju  odjeće i posteljine. Uz pomoć donatora , te i izdvajanjem vlastitih sredstava Ustanova je obezbijedila adekvatne, industrijeske mašine za pranje i sušenje veša.

Kuhinja

U kuhinji JU Zavoda Pazarić svakodnevno se, u skladu sa jelovnikom,  pripremaju brojni obroci kako bi se omogućila kvalitetna ishrana korisnika. Zahvaljujući pomoći donatora obezbijedili smo osnovno posuđe, te drugu opremu za nesmetan rad kuhinje.