Velika posvećenost u pružanju brige prema onim najranjivijim kategorijama u našem društvu, kao što su ljudi sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, bila je razlogom još jedne prijatne posjete naših dokazanih prijatelja iz Crvenog polumjeseca Republike Turske.

Ovaj put  sa direktorom Ureda u BIH ove  Organizacije, Suatom Sokulluom i stručnom saradnicom Aminom Kurtagić,  JU Zavoda Pazarić posjetili su i prof.dr. Murat Tutmac, predsjednik Turskog crvenog polumjeseca grada  Burse sa saradnicima i članovima Upravog odbora.

Kako su naglasili gosti iz Burse, od predstavništa u Bosni i Hercegovini dobili su osnovne informacije u kakvim uslovima žive ljudi sa intelektualnim poteškoćama u razvoju u institucijama za njihovo zbrinjavanje, te sa ciljem da u skladu sa mogućnostima budu podrška ovim ljudima koji trebaju pomoć, posjetili su Zavod.

Direktor Sokullu je naglasio važnost posvećenosti brige o ljudima sa psiho-fizičkim invaliditetom u BiH, pojašnjavajući da i posjeta iz Burse je dio vrijednog projekta podrške marginaliziranim kategorijama u bh. društvu.

Direktor JU Zavoda Pazarić, Samir Suljagić istaknuo je značaj i vrijednost podrške prijatelja iz Turskog crvenog polumjeseca, uz veliku zahvalnost na dosadašnjoj podršci kroz značajne donacije i posjete korisnicima Ustanove.

Nakon druženja sa korisnicima, prijatelji iz Turske su se zahvalili  na ugodnom prijemu, naglasivši da i u budućnosti će realizirati i  projektne aktivnosti kojiima će donositi bolje uslove života i radost ljudima sa invaliditetom.

Sa konstatacijom prof. dr. Tutmac, da  grad Bursa i cijela Turska su veliki prijatelji Bosanaca i Hercegovaca, te da je  osobito  čvrst  temelj prijateljstva  i pomaganje  ljudima koji su najranjiviji u svakom društvu, složili su se svi prisutni.

Zahvaljujemo se vrijednoj delegaciji Crvenog polumjeseca Repubilke Turske na svakoj zraci „polumjeseca dobrote i humanosti“ koju sa velikom toplinom dijele sa ljudima koji žive i rade u JU Zavodu Pazarić.