Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji utemeljenoj na pružanju usluga korisnicima sa područja Posušja, članove Upravnog odbora Ustanove Pazarić i direktora Samira Suljagića, ugostili su predsjednik Općinskog vijeća Posušja Ivan Lončar, direktor Centra za socijalni rad Posušje, Ivan Pavković , te delegat u Domu naroda parlamenta FBiH Ivica Pavković.

S obzirom da Općina Posušje ukazuje na važnost pružanja adekvatne brige o ljudima sa poteškoćama u razvoju, te u skladu sa evropskim, razvojnim standardima zagovara što kvalitetnije pružanje usluga ovoj populaciji, domaćini sastanka su izrazili veliko zanimanje sa sve poteškoće i izazove sa kojima se Ustanova Pazarić susreće u svakodnevnom obavljanju svoje djelatnosti. Domaćini u Posušju su naglasili da je briga o ljudima sa invaliditetom, profesionalna i ljudska obaveza i da sukladno nadležnostima svi će i u budućnosti ulagati maksimalne napore kroz obezbijeđivanje finansijske podrške, predlaganje i podršku određenih zakonskih rješenja, te sprovedbu razvojnih aktivnosti, da omoguće što bolji život i Posušjanima u Ustanovi Pazarić.

Direktor Ustanove Pazarić, Samir Suljagić, zahvalivši se na ugodnom prijemu delegaciji iz Posušja, naglasio je važnost kvalitetne i kontinuirane saradnje koja omogućava adekvatne uslove života korisnicima usluga. Naglasio je da saradnja sa Centrom za socijalni rad Posušje je kontinuirana i odgovorna, te da i poziv i razmjena ideja i mišljenja u Posušju jeste još jedan iskorak koji donosi dobrobit korisnicima Ustanove Pazarić. Predsjednica Upravnog odbora Ustanove Pazarić Mirjana Mihalj, zahvalila se delegaciji iz Posušja na izraženoj spremnosti da i u budućnosti Općina Posušje sa svim svojim strukturama bude prepoznatljiva prema brizi za ljude koji su toplinu doma pronašli i u ustanovama socijalne zaštite, kao što je i Ustanova Pazarić.