Sa zdravim plodovima voća koje sa velikim trudom uzgajaju na plantaži u Brezi, porodica Hrustanović i ovaj put je vrijednom donacijom u jabukama obogatila meni u kuhinji JU Zavoda Pazarić.Naime, i ovaj put kako je naglasio Šefket Hrustanović, vlasnik plantaže “Baš-Bašča”, voćnim darovima su obradovali korisnike Zavoda.-Znamo da ljudi u Zavodu vole jabuke, i voćne kolače i pite koje se pripremaju od ovog voća. Stoga, i ovaj put dio berbe smo izdvojili i za ove drage ljude- naglasio je Šefket.Uz želje da i svaka naredna berba voća bude uspješna, u ime korisnika Ustanove, želimo vrijednim Hrustanovićima uspijeh na poslovnom i sigurni smo i dalje humanom putu pružanja podrške najranjivijim kategorijama u našem društvu.