Vrijednu donaciju u higijenskim  sredstvima i proizvodima za dezinfekciju za korisnike JU Zavoda Pazarić obezbijedili su UNICEF i USAID. Donaciju je u ime ove dvije organizacije dopremio Crveni krst Federacije BiH.

Na obezbijeđivanju daljih zaštitnih mjera od COVID 19, podršku je našoj Ustanovi pružila Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo, obezbijedivši 2000 komada zaštitnih maski za lice.