Sa ciljem da pruže podršku korisnicima, JU Zavod Pazarić posjetili su volonteri CIMIC tima  iz austrijskog kontigenta EUFOR-a.

Ovaj put su Ustanovi poklonili korištenu odjeću, nakon što su proveli akciju prikupljanja u Austriji.

-Našu misiju u BIH želimo iskoristiti i kroz pomaganje ljudima sa poteškoćama u razvoju. Znamo da su potrebe ovih ljudi različite, i drago nam je ako i današnjom posjetom i donacijom doprinesemo u realizaciji boljih aktivnosti i uslova za život ljudi koji žive u ovoj instituciji. Veoma cijenimo i njihov rad koji kroz radnu terapiju ostvaruju u radionicama-naglasili su oficiri CIMIC-a Sebalj i Felbermayer.

Direktor Zavoda, Redžep Salić zahvalio se gostima iz EUFOR-a na posjeti i spremnosti da pomažu Ustanovi. Predstavljajući način rada u Zavodu, i različite aktivnosti, Salić je naglasio važnost realizacije projekata koji će omogućiti primjenu evropskih standarda u zbrinjvaanju ljudi sa poteškoćama. Imajući u vidu spremnost ovih volontera iz Austrije na dalju saradnju, Salić je pojasnio da od velike pomoći bi bila i podrška u renoviranju sportske sale, kupovini proizvoda koji ručno izrađuju korisnici u radionicama, kao i nabavka sportke opreme.