Posebne su uspomene koje čuvamo na djetinjstvo i rodni grad. Poseban je osjećaj koji oživi u svakome kada nakon dugog vremena probudi se sjećanje na uspavane tragove djetinjstva.Zahvaljujući posjeti svom rodnom Goraždu i naši korisnici su proveli jedan poseban dan koji je oživio uspomene i probudio sjećanja na davno djetinjstvo. Sa prijateljima i saradnicima iz Centra za socijalni rad Goražde razgovarali su o svemu što ih posebno veže za ovaj grad na Drini, a zahvaljujući i saradnji sa ovim Centrom ovom prilikom neki korisnici su proveli ugodne trenutke i sa srodnicima.Sunce rodnog grada unijelo je toplinu koju će i Goraždane JU Zavoda Pazarić grijati. Dugo. Do naredne posjete i druženja.