Naši korisnici sa velikom radošću i ushićenjem provode vrijeme na Igmanu. Naime, nakon višemjesečnog boravka samo u krugu Ustanove zbog preventivne zaštite od zaraznog virusa, ponovni boravak u prirodi je izmamio brojne osmijehe.

Miris trave i cvijeća na igmanskim izletima, svježina čistog zraka uz šetnju, igre na travi, i sreći nema kraja.