Posjeta Zavoda studenta II i III godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Tuzle, odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija prošla je dinamično.
Kako je naglasila profesorica dr. sc. Alma Dizdarević, studijska posjeta je planirana nastavnim planom o i programom koji se odnosi na predmete “Uvod u poremećaje autističnog spektruma” i “Rana intervencija”.
-Naša sarddnja sa Zavodom traje već od ranije, i student uvijek odlaze puni dojmova iz Ustanove. Cilj nam je u okviru obrazovanja koje dajemo našim studentima, omogućit im da na primjerima iz prakse vide i dožive djecu sa autizmom i druge ljude sa poteškoćama u razvoju-pojasnila je Dizdarević.
Studenti su se zadržali u obilasku sve tri lokacije Zavoda, razmjenivši mišljenja sa uposlenicima i o izazovima koje donosi deinstitucionalizacija, različiti aspekti rada i zbrinjavanja osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju.