Svim uposlenicima JU Zavoda Pazarić kao i cjelokupnom radnom građanstvu BiH želimo sretan Prvi maj, Praznik rada.