Sa velikom radošću fudbaleri JU Zavoda Pazarić prihvatili su poziv Mini nogometne asocijacije BiH da otvore Mini nogometnu ligu drugog dana vikenda na stadionu »Igman« na Ilidži.

Uz druženje sa drugim nogometašima, u vrijeme trajanja ovog nogometnog takmičenja i nogometaši naše Ustanove će uzeti učešće kroz igru na terenu.

Zahvaljujemo se organizatoru, odnosno Mini nogometnoj asocijaciji na pozivu, te na taj način i pruženoj mogućnosti da i sportisti JU Zavoda Pazarić zajedno sa drugim ekipama pokažu koliko vole ovu igru i koliko im znači učešće u sportskim takmičenjima.