U saradnji sa JU Domovi zdravlja KS-Organizaciona jedinica Hadžići  Medicinska  služba JU Zavoda Pazarić vršila je  imunizaciju protiv COVID 19 korisnika Ustanove.

Pfizer vakcine su dostavljene u ambulantu JU Zavoda Pazarić, te sukladno procedurama svi korisnici koji su stekli zdravstvene i određene druge uslove, kao što je saglasnost staratelja, će biti vakcinisani.

Zahvaljujući značajnoj podršci Covid ambulante JU Domovi zdravlja KS-Organizaciona jedinica Hadžići sprovedena je i adekvatna edukacija medicinskog osoblja ambulante JU Zavoda Pazarić koji su uz podršku i nadzor ljekara porodične medicine vršili imunizaciju.

Nakon korisnika, planirana je i imunizacija uposlenika JU Zavoda Pazarić.