U ugodnoj posjeti JU Zavodu Pazarić ispred Asocijacije žena SDA OO Novo Sarajevo boravile su Jasminka Ikanović, Senada Spahović i Hasena Jelić.
Sa željom da doprinesu u stvaranju boljih uvjeta života korisnicima u Ustanovi organizirale su humanitarnu aktivnost, te su zahvaljujući učešću žena iz ove Asocijacije obezbijedili donaciju u hrani i garderobi.

Kroz društveno odgovoran i koristan rad ljudima koji ovise od naše pomoći, mi pomažemo i sebi. Postajemo bolji prijatelji, bolji ljudi. Sreća na licima i korisnika Zavoda razlogom je i našeg velikog zadovoljstva, te nadamo se da će svi ljudi koji mogu pomagati uvijek znati prepoznati važnost brige o ljudima sa poteškoćama u razvoju- naglasile su ove srdačne dame.