Kako bi osigurali ugodniji i svježiji prostor za boravak korisnika u prostorijama, naročito u uslovima kada trenutna epidemiološka situacija je nametnula i duži boravak u zatvorenom i ljudima koji žive u JU Zavodu Pazarić, kompanija „Caparol“ je donirala boje za zidove.

Zahvaljujući i ovoj donaciji osigurat će se i adekvatniji higijenski uvjeti koji su veoma bitni, naročito u okolnostima povećanog rizika od zaraze novim virusom.

„Caparol“  na čelu sa direktorom Edhemom Šabićem jeste društveno odgovorna Kompanija, te uz zahvalnost na pruženoj podršci, sigurni smo da će i u budućnosti, uz uspješno poslovanje  pomagati i ljudima koji trebaju pomoć drugih.