Iskrena dobrota nas povezuje najljepšim nitima  ljudskosti i pokaže nam koliko je vrijedna. Ona se prepoznaje u velikim i malim gestama, toplim riječima i djelima kojima usrećimo druge. Unese najljepše osjećaje i u Zavod Pazarić i donese osmijehe na lica naših korisnika. A najljepši su osmijesi naših dječaka i djevojčica.

Jedna takva dobrota „došla “ je u našu Ustanovu zahvaljujući velikom srcu Adele  Hopt, koja je zahvaljujući donaciji opreme za logopedski tretman omogućila sprovođenje adekvatnog stručnog logopedskog tretmana u našaoj Ustanovi.

Naime, Adela je nakon saznanja da je JU Zavodu Pazarić neophodan digitalni logopedski set kako bi mališani Zavoda dobili adekvatnu stručnu pomoć, uz veliki trud u pronalasku i određene komponente za ovaj aparat u Njemačkoj uspijela realizirati nabavku ove opreme.

-Drago mi je što će logoped Zavoda uz pomoć ove opreme moći funkcionalnije i uspješnije obavljati stučni rad sa djecom Zavoda. S obzirom da živim u Njemačkoj, prvom mojom planiranom  posjetom i mojoj domovini BiH, želja mi je da upoznam sve te vesele osmijehe mališana Zavoda  i čujem i nove naučene riječi- naglasila je Adela.

Donirana oprema je digitalni logopedski set „Behringer“ koji se  se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora. Uređaj se sastoji od tri zasebna aparata koji su na odgovarajući način povezani u jedan jedinstveni sklop. Logopedski tretman u JU Zavodu Pazarić trenutno koristi  20 djece.

Zahvaljujemo se dragoj Adeli Hopt na vrijednoj donaciji, i iskrenoj namjeri da bude razlogom sretnijeg djetinjstva mališana u Zavodu.