Domaći proizvodi  koje spravlja Mustafa Alajmović sa porodicom ponovo su će se naći na stolovima kuhinje JU Zavoda Pazarić. Naime, i ovaj put Mustafa je u ime dobrih ljudi koji vode brigu i o ljudima sa intelektualnim poteškoćama, uručio Ustanovi ukusne džemove i sokove, te oko 26 kilograma kurbanskog mesa. U ime Emina Hanića dovezao je i krompir iz Fojnice.

Zahvaljujemo se svim prijateljima JU Zavoda Pazarić koji i na ovaj način pružaju podršku u osiguravanju kvalitetnijih obroka za korisnike JU Zavoda Pazarić.