Značajno kvalitetnije usluga pružanja zdravstvene zaštite korisnicima JU Zavoda Pazarić omogućila je vrijedna donacija Gradske uprave Grada Sarajeva na čelu sa gradonačelnicom Benjaminom Karić na osnovu koje je izvršena nabavka novog ambulantnog vozila.


Naime, zahvaljujući velikom interesovanju i prepoznavanju vrijednosti i društvenog značaja brige o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju, Gradska uprava je na inicijativu vijećnika Gradskog vijeća Vedada Deljkovića, obezbijedila finansijska sredstva u  ukupnoj vrijednosti od 80. 000, 00 KM, te uz sufinansiranje i JU Zavoda Pazarić izvršena je kupovina ovog vozila za potrebe  Službe zdravstveno-medicinske zaštite i njege.

Direktor JU Zavoda Pazarić, Samir Suljagić zahvalio se Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnicom Karić na kontinuiranoj brizi i spremnosti da kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti i projekata korisnici u Ustanovi imaju kvalitetnije uslove života. Kako je naglasio pružanje kvalitetne zdravstvene njege i zaštite jedan je od primarnih ciljeva u Ustanovi, i novo ambulantno vozilo će omogućiti u svakom trenutku adekvatnu podršku.

Samoutovarna nosila sa postoljem, boca za kiseonik, manometar, transportna sklopljiva stolica su samo dio opreme ambulantnog vozila.

Ukupna vrijednost  nabavke vozila je 119. 340, 00 KM.