Postupajući u skladu sa Odlukom Upravnog odbora JU Zavoda Pazarić, direktor Zavoda, Redžep Salić pozvao je SIPU, FUP i Tužilaštvo BiH radi utvrđivanja svih sumnjivih radnji u vezi sa izvođenjem  građevinskih radova u JU Zavodu Pazarić.

Naime, navedenom Odlukom data je saglasnost direktoru Saliću da obavijesti  nadležne institucije da svako iz svoje nadležnosti obavi kontrolu u Zavodu, radi utvrđivanja svih sumnjivih radnji koje se odnose na građevinske radove a koje je izvodila  firma  „MS Gradnja“ d.o.o. Hadžići i druge građevinske kompanije  na sve tri lokacije Zavoda u zadnjih 10 godina.

Kako je naglasio direktor Salić, sve eventualne nepravilnosti u radu koje su se dešavale u Zavodu, prije njegovog imenovanja na funkciju direktora moraju biti ispitane od nadležnih institucija kako bi se zaštitila imovina Zavoda i nastavio zakonit rad ove javne ustanove u Pazariću.