Posljednji dan mjeseca septembra bio je ispunjen suzama radosnicama. Taj dan smo proveli u oproštajnoj atmosferi sa našim korisnikom.  U perthodnom periodu Š.S. je boravio u Zavodu, koji je doživljavao kao svoj drugi dom. Stekao je puno prijatelja, bio aktivan član brojnih sportskih sekcija, kroz koje je na takmičenjima u BiH i u  zemljama regiona osvajao samo medalje. Velikim trudom i radom voditelja grupe u kojoj je Š.S. pripadao, kao i cijelog tima, postignut je veliki napredak na ponašajnom planu kod mladića, kao i u socijalnim interakcijama.  Kroz ljetovanja, zimovanja, kulturne i sportske aktivnosti pokazivao je svoj i naš napredak, koji s ponosom ističemo. I tako kroz kontinuirani rad, edukacije i tretmane došao je momenat kada možemo našeg mladića pustit da leti u zagrljaj svojoj matičnoj porodici želeći mu puno zdravlja, napretka, pažnje i ljubavi kroz život.