O aspektima socijalnog rada sa osobama sa intelektualnim poteškoćama u razvoju željeli su što više saznati studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS-a) koji su nas posjetili.
Kako su naglasili o radu Zavodu sa više informacija dobili preko web stranice, te od prijatelja dobili informacije da mogu doći i u posjetu. Nakon dužeg razgovora, te obilaska Ustanove najviše ih se dojmio tako prijateljski odnos korisnika, njihova međusobna prijateljstva i otvorenost i spremnost na druženje u saradnju.
S obzirom da i oni studiraju psihologiju i socijalni rad na ovom Univerzitetu, izrazili su želju da u budućnosti nastave saradnju sa Zavodom kroz i obavljanje prakse u Ustanovi.