Zahvaljujući dugogodišnjoj podršci UG “Naša djeca-Vara Barn” brojni su osmijesi rađali se na licima korisnika JU Zavoda Pazarić.

Ovaj put, kroz realizaciju projekta kumstva ovog Udruženja najmlađi korisnicu su dobili slatke bajramske poklone i voće. Sa zakašnjenjem, zbog okolnosti nametnutim i pojavom zarazne bolesti, ali sa ništa manjom radošću od one praznične.

Zahvaljujući podršci volontera Udruženja, i u naselju Ramići spravljaju se ukusna jela.

Vrijedna nagrada članovima ovog Udruženja sigurni smo jesu zadovoljna i nasmijana lica korisnika. Pored ukusne hrane, ovaj put volonteri Udruženja su donirali i zaštitne maske.

Zahvaljujemo se svim prijateljima iz “Naše djece” koji godinama različitim donacijama i volonterskim radom razlog su boljih uvjeta života u Ustanovi.