Sa ciljem jačanja sistema socijalne zaštite i  društvene inkluzije JU Zavod Pazarić i RK „Hadžići-Dido Group“  su potpisali Sporazum o saradnji. Ovim Sporazumom će se omogućiti  kontinuirana saradnja kroz  sportska druženja mladih   JU Zavoda Pazarić sa rukometašicama ovog hadžićkog rukometnog  kluba.

Sportisti JU Zavoda Pazarić će  biti uključeni u određene trenažne aktivnosti RK „Hadžići-Dido Group“, dok će ostali korisnici imati priliku navijati na utakmicama  omladinskog pogona i seniorske ekipe ovog Rukometnog kluba. Organizirat će se i posjete članova  RK „Hadžići-Dido Group“   JU Zavodu Pazarić.

Zahvaljujući ovoj saradnji omogućit će se  socijalno uključivanje mladih sa poteškoćama u razvoju u društveno korisne sadržaje u lokalnoj zajednici, te   razvijanje svijesti kod mladih bez poteškoća, da njihovi vršnjaci su jednako vrijedni i da mogu i trebaju dati  doprinos u kreiranju i realizaciji  sportskih aktivnosti.

Pred početak utakmice između RK „Hadžići-Dido Group“ i RK „Goražde“, održanoj u dvorani KSIRC-a u Hadžićima,  Sporazum je ispred Rukometnog kluba potpisao predsjednik Muhamed Čović, a ispred JU Zavoda Pazarić, v. d. direktorica Senada Muharemović.

Uz čestitke na ostvarenoj pobjedi  hadžićkim rukometašicama, te zahvalnost na srdačnom prijemu naših korisnika koji su gostovali na utakmici , zahvaljujemo se RK „Hadžići-Dido Group“ na spremnosti da  kroz sportska  druženja i sadržaje pružaju podršku mladim sa poteškoćama u razvoju, te na taj način zajedno ukazujemo javnosti da i mladi sa invaliditetom zaslužuju biti ravnopravni članovi društvene zajednice.