Povodom  izjave  Sabina Ćudić koju je iznijela na press konferenciji u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, dana 20. 11. 2019. godine,  a koja se odnosi na  tretman korisnika JU Zavoda Pazarić, Vijeće uposlenika JU Zavoda Pazarić iznosi slijedeće:

U skladu sa pravilima struke fizička imobilizacija osoba koje svojim ponašanjem ugrožavaju svoj tjelesni integritet, ili integritet drugih se primjenjuje na potpuno restriktivan način, u slučajevima kada druge poduzete mjere ne daju rezultate. Kako nismo imali  saznanja o mogućoj zloupotrebi  ovih pravila, tražimo od gđe Ćudić da nam dostavi sve informacije kojima rasplaže vezano za ovaj nehumani čin. S obzirom da su njoj dostavljene fotografije, te osoba koja ih je snimila zasigurno raspolaže i informacijama  ko je vezao djecu, u cilju njihove zaštite, smatramo da je njena obaveza da iznese i ostale informacije, kako bi i nadležne institucije kao i Zavod poduzeli odgovarajuće radnje na spriječavanju i sankcionisanju odgovornih.

Umjesto organiziranja medijskih istupa na kojem se prezentiraju fotografije ove vrste, pozivamo gđu Ćudić da volontira u Zavodu, te na taj način pokaže brigu i senzibilitet. Da u tom kako kaže “modernom logoru” osjeti i doživi i situaciju kako je kada jedna njegovateljica radi sa velikom grupom ljudi sa teškim smetnjama u psiho-fizičkom razvoju. Kao zastupnica koja vodi brigu o ljudima sa invaliditetom davno je trebala postaviti pitanje zašto nisu obezbijeđeni uslovi za sprovođenje Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH. Na taj način bi u skladu sa svojim zastupničkim angažmanom činila život kvalitetnijim i dostojanstvenijim kako  korisnicima, tako i uposlenicima,  a ne organiziranjem  “predstave za javnost”. Na žalost, najviše za onu političku javnost.

                                                                       Vijeće uposlenika JU Zavoda Pazarić