Da sa radošću u Novu, 2021. godinu »uplove« naši korisnici, pobrinuli su se i uposlenici kompanije »Authority Partners« zahvaljujući donaciji Play Stationa. Naime, sa velikom željom da obezbijede poklon kojim će zaista usrećiti naše korisnike, uposlenici ove Kompanije obezbijedili su ovu konzolu za zabavu. Kako se ovaj uređaj pokvario, te ljubitelji video igrica u našoj Ustanovi su bili uskraćeni za ove zabavne aktivnosti, veoma ih je obradovala vijest o novom uređaju. Iz ove Kompanije, iznenadili su nas i poklonom jednog LCD televizora.

Zahavljujemo se prijateljima iz »Authority Patrners-a«, vrijednoj Vedrani koja je sa velikom pažnjom brinula o poklonu, uz želje da ova Kompanija uz realizaciju uspješnih poslovnih, ostane prepoznatljiva i po sprovođenju humanih projekata i u Novoj 2021. godini.