Kako bi dobili potpunije informacije o realizaciji zaključaka koje je u protekla dva mjeseca donio Zastupnički dom Parlamenta FBiH, te Odbor za rad i socijalnu zaštitu ovog Doma, radnu posjetu JU Zavodu Pazarić organizirali su ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ministar Vesko Drljača, te Miroslav Jurišić, pomoćnik ministra za oblast socijalne i dječije zaštite. Ispred  Odbora za rad i socijalnu  zaštitu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, u posjeti su boravile predsjednica Mira Grgić,  sekretar Habiba Zukić, te zastupnici Eldar Čomor i Sabina Ćudić.

Sadržajna diskusija na radnom sastanku u JU Zavodu Pazarić

O trenutnoj situaciji, te poduzetim radnjama u skladu sa navedenim zaključcima goste je informisao direktor JU Zavoda Pazarić Redžep Salić.

-Nakon mog dolaska u Zavodu uvidio sam da su međuljudski odnosi veoma loši. Zatekao sam negativno poslovanje. Kada sam vidio i vlagu na zidovima, u uslovima kada novaca nema, shvatio sam da je stanje haotično. Kada sam pomenuo i koliko košta UO i NO Zavod ,od tada imam i mobing od pojedinih članova ovih organa. Sa prisutnim gđom Janjom Milinković, predsjednicom UO, te članicom NO Ivanom Bago imao sam korektnu saradnju i podršku. Vaša odluka da uključite nadležna ministarstva u rješavanje mnogih problema, a što ćete vidjeti i iz nalaza Finansijske inspekcije, meni, kao i radnicima je dala snagu da nastavimo dalje-pojasnio je Salić.

Razgovaralo se i o načinu poboljšavanja kvaliteta života korisnika

On je naglasio kako je i nakon što je dobio saglasnost UO angažirao sudskog vještaka građevinske struke čiji nalaz je potvrdio nepravilnosti na građevinskim radovima na objektu „D“ na lokaciji Ramići u vrijednosti od 254. 000, 00 KM. Pojasnio je da je i Porezna inspekcija  izvršila kontrolu, te da su utvrđene nepravilnosti, dodavši da  podaci do kojih se došlo  kroz izvještaje  ovih inspekcija su porazni, te da je vijest da Zavod treba platiti cirka 600. 000, 00 KM poreza sve šokirala. Prema riječima Salića, prava djece i omladine koji žive u Zavodu se moraju zaštititi, te  da  jedan mladi tim stručnih ljudi, koji, i pred svih ovih teških dešavanja uspijevaju raditi i lijepe stvari. Dodao je  da  zahvaljujući odgovornom poslovanju  za nepunih 5 mjeseci uspio je ostvariti pozitivan bilans poslovanja od 100. 000,00 KM,  smanjiti dugovanja,  te staviti u funkciju ponovo sistem grijanja i omogućiti da sva primanja uposlenicima se  na vrijeme i redovno isplaćuju.

Ministar Drljača je informisao prisutne o svim aktivnostima koje je poduzela Vlada FBiH, dok je predsjednica UO Janja Milinković naglasila značaj struke i zaštite prava korisnika i u procesu transformacije Zavoda.

Ministar šokiran stanjem u objektu Centra za edukaciju

Predsjednica Grgić je pojasnila da će zakonodavna vlast raditi na rješavanju ovih problema u skladu sa nadležnostima.

Zastupnik Eldar Čomor je pojasnio da sve probleme treba adekvatno riješiti te da  parlamentarci su  na raspolaganju   Zavodu i kroz  predlaganja adekvatnih zakonskih rješenja  i pokretanja zastupničkih  inicijativa.

Zastupnica Ćudić je naglasila da je i sam naziv Zavoda diskriminirajući, te da  je ovo momentum koji treba iskoristiti kako bi donijela sistematičnija zakonska rješenja usklađena sa onim koje imamo u zemljama Evropske unije. Pojasnila je da se ljudi ne smjenjuju samo na osnovu krivične odgovornosti, postoji i moralna, te  da će pokrenuti inicijativu za smjenu UO i NO Zavoda, o čemu će se i parlamentarci imati priliku izjasniti.

Nakon diskusije učesnici ovog radnog sastanka su se složili da prevashodno se moraju zaštiti prava korisnika koji žive u Zavodu, te omogućiti se uslovi življenja dostojni svakog čovjeka, a da svi oni koji su odgovorni za trenutno stanje i nepravilnosti moraju odgovarati u skladu sa zakonom.

Učesnici radnog sastanka zaključili:moraju se zaštiti prava korisnika i odgovorni smjeniti

Nakon sastanka u obilasku Ustanove gosti su imali priliku vidjeti i u kakvom stanju su određeni objekti, te družiti se i sa kreativcima u radionicama Centra za edukaciju Zavoda.