Sa ciljem da sazna što više o radu Ustanove posjetila nas je Sabina Grubbeson, ispred švedske LOZA Foundation.
Uz razgovor sa korisnicima, Sabina je željela vidjeti kako to jedna veća Ustanova koja vodi brigu o ljudima sa poteškoćama u razvoju u BiH funkcioniše.
Kako je naglasila, LOZA Foundation pruža podršku socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u zemljama čija ekonomska situacija nije zadovoljavajuća.
-Prvi put sam u BiH, i upoznajem se sa radom organizacija koje brinu o ranjivim kategorijama u društvu. Drago mi je što sam imala mogućnost upoznati i ljude koji žive i rade u Zavodu Pazarić, te zadovoljstvo je vidjeti da su korisnici sretni i uključeni u život u lokalnoj zajednici- nagalsila je Grubbeson, nakon obilaska i lokacije Ramići, dodajući da je informaciju o Zavodu dobila od UG „Naša djeca-Vara Barn“ koja godinama sarađuje sa Zavodom.
Prema njenim riječima želja joj je da ovo ne bude zadnja posjeta, te da Loza Foundation će razmotriti i mogućnosti buduće saradnje sa JU Zavodom Pazarić.