U skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, a koja se odnosi na poduzimanju mjera uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19), (broj:12-40-6-148-24/20, od 19. 03. 2020.) JU Zavod Pazarić je izvršio instalaciju trijažnog punkta na ulazu u Ustanovu. Punkt je obezbijeđen od Federalnog štaba civilne zaštite.

U skladu sa svim ostalim naredbama i smjernicama nadležnih institucija , u JU Zavodu Pazarić poduzete su i ostale određene preventivne mjere koje uključuju i dezifenkcije svih prostorija i površina.