U posjeti JU Zavodu Pazarić boravili su zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Meliha Bijedić, profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Nedžad Šečić i dr. Zlatko Ercegović. Sa ciljem da se upoznaju sa trenutnim stanjem u Ustanovi sa Samirom Suljagićem, direktorom JU Zavoda Pazarić razgovarali su o problemima u poslovanju zbog dugovanja Bosansko-podrinjskog kantona i Unsko-sanskog kantona  prema Zavodu a koja se odnose na smještaj korisnika.

Sa ciljem da dobiju adekvatne informacije u kakvim uslovima  borave korisnici, posjetili su pored lokacije Resnik i lokaciju Ramići Ustanove. Zastupnici su izrazili podršku predstojećoj reorganizaciji i sanaciji u Ustanovi čije su aktivnosti u toku.