Na čelu sa menadžerom Ulrichom  Bauchom, u radnoj posjeti JU Zavodu Pazarić boravila je delegacija njemačke nevladine organizacije ASB.

Sa velikim interesovanjem i željom da sazna što više o načinu funkcionisanja  JU Zavoda Pazarić, Bauch je naglasio važnost stvaranja kvalitetnijih uslova života i rada i ljudima sa poteškoćama u razvoju. U razgovoru sa v. d. direktoricom Ustanove, Senadom Muharemović naglasio je  bitnost ostvarivanja svih prava koji su zagarantovane i UN  konvencijom o pravima ljudi sa invaliditetom.

– Veoma bitno je da ljudi sa poteškoćama mogu ostvariti pravo na rad, te biti plaćeni za posao koji rade. U glavnoj centrali ASB su zaposlene 3 osobe sa ovim invaliditetom. U odnosu na nekoliko decenija unazad, u Njemačkoj se znatno poboljšao odnos i briga prema ovim ljudima. Bilo gdje da žive ljudi sa poteškoćama zaslužuju jednaka prava kao i ostali članovi društva-naglasio  je Bauch, dodavši  da je bitno rješavati i problem adekvatnog inkluzivnog obrazovanja za djecu sa poteškoćama u razvoju. Muharemović je naglasila da u BiH na žalost još uvijek, ljudi sa poteškoćama u razvoju nisu u mogućnosti ostvariti sva prava koja im garantuje i UN  konvencija o pravima ljudi sa invaliditetom te da u skladu sa mogućnostima korisnicima Ustanove su obezbijeđeni adekvatni  uvjeti života.

Pojasnila je da zahvaljujući značajnoj podršci i prijateljskog  udruženja iz Njemačke , Ustanova je realizirala projekte kojim je omogućena desinstitucionalizacija, odnosno izgradnja novih objekata u lokalnoj zajednici u kojima žive korisnici. Na taj način uspješno je realiziran projekat  i socijalne inkluzije ove populacije.

Delegacija ASB-a  je uz zahvalnost na gostoprimstvu izrazila spremnost na saradnju, pojasnivši da će i kroz ostvarivanje kontakta  Zavoda i sa drugim  njemačkih udruženjima  pružiti podršku Ustanovi.

 Gosti iz Njemačke su obišli radionice Centra za edukaciju i osposobljavanje, te najmlađe korisnike obradovali slatkišima.