Zahvaljujući finansijskoj podršci JP Međunarodnog  aerodroma “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 2. 000, 00 KM, JU Zavod Pazarić je izvršio nabavku mašine za spajanje ramova.  Ovom donacijom JP Međunarodni   aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo pružio je podršku  Projektu “Kupovina alata i materijala za uramljivanje slika” , čijom realizacijom će se omogućiti uramljivanje kreativnih  radova art radionica JU Zavoda Pazarić. Upotreba novih mašina omogućit će i dodatnu   radnu okupaciju korisnika koji uz novi vid kreativnog rada, uz asistenciju uposlenika, osjećat će se korisnijim i vrijednijim članovima našeg društva.

Zahvaljujemo se ovoj društveno odgovornoj Kompaniji na pruženoj podršci uz želje da i u budućnosti ostane prepoznatljiva i po humanim i za ljude koji ovise od pomoći drugih, veoma korisnim i vrijednim projektima.