Jedna od najplemenitijih ljudskih vrlina čije ime je dobrota nije teško prepoznati kod ljudi kao što je Mirsad Špago. Sa velikom brigom i susretljivošću Mirsad je želio saznati što više o organizaciji poslova u JU Zavodu Pazarić, te načinu na koji može pomoći. Kako je naglasio, nakon što je dobio informacije šta je najpotrebnije od prehrambenih proizvoda, odlučio je posjetiti Ustanovu te ovaj put uručiti hranu i higijenska sredstva za potrebe održavanja higijene i pripreme obroka za korisnike Zavoda.

Iako put iz Mostara do Zavoda nije kratak, kako je pojasnio Mirsad nije bio niti malo težak, jer i te kako je na kraju puta vrijedna nagrada, a to je topla i srdačna dobrodošlica i zahvalnost ljudi koji žive u Ustanovi.

Zahvaljujemo se ovom humanom Mostarcu na vrijednoj donaciji i sigurni smo da i u budućnosti putevi dobrote će ga dovesti do onih koji trebaju pomoć drugih.