S ciljem unaprijeđenja statusa osoba s intelektualnim teškoćama kroz sport u Udruženju „Oaza“ održan je Okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta i umrežavanje institucija i organizacija osoba sa intelektualnim teškoćama u BiH kroz sport“.

Učesnici Okruglog stola su donijeli određene zaključke i preporuke koje se odnose na sudjelovanje u zajedničkim sportskim aktivnostima kojim će promovisati osobe sa invaliditetom kroz sport i rekreaciju te aktivno doprinositi organizaciji svih događaja iz ove oblasti.

Ustanova Pazarić će biti nosilac zajedničkih sportskih aktivnosti kroz organizaciju takmičenja u odbojci, boćanju i kuglanju.

Zaključeno je da na osnovu prikupljenih informacija o potrebama neophodnih za organizovanje zajedničkih susreta/treninga potrebno je pokrenuti konkretne inicijative zagovaranja, lobiranja i pisanja zajedničkih projekata s ciljem osiguranja sredstava za neometan rad i zadovoljavanja potreba korisnika/članova za sport i rekreaciju u skladu s članom 30. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda. Neophodno je usvojiti pravilnik o tehničkoj podršci svih učesnika na ovom projektu prilikom organizacije zajedničkih susreta/ takmičenja, kako bi se ljudski resursi iskoristili za optimiziranje i unaprijeđenje zajedničkih manifestacija.Učesnici su se složili da je potrebno organizirati okrugli stol ili drugu vrstu događaja sa predstavnicima nadležnih institucija, odnosno donosiocima odluka, na temu podrške organizacijama u organiziranju sportskih događaja.