Po nalogu Direktora, izdaje se ovo obavještenje donatorima.

Donatori se mole, u najboljoj namjeri, (kada su u pitanju donacije u garderobi i odjeći) da prilikom doniranja ove vrste donacije, robu razvrstaju i popišu tj. naprave spisak donirane robe i prilikom ulaska na kapiju Zavoda predaju čuvaru koji će pregledati da li spisak odgovara stvarnom stanju robe koja je donirana. Također se mole donatori da ne donose robu koja nije za naše korisnike (npr. štikle, odijela, vuneni džemperi, uske suknje, mini suknje itd.)

Ukoliko je u pitanju donacija u hrani ili lijekovima, molimo Vas da provjerite datume isteka rokova istih.

Još jednom, od srca zahvaljujemo svima koji pomažu stvaranju boljeg i humanijeg života osoba sa posebnim potrebama u ovoj Ustanovi.