Kako su potrebe JU Zavoda Pazarić brojne i različite, s obzirom na svakodnevnu brigu o ljudima sa poteškoćama u razvoju, pomoć donatora je od velikog značaja. I ovaj put, kada je u pitanju brzo rješavanje jednog od problema, Općina Hadžići je pružila punu podršku. Naime, ovaj put Općina je obezbijedila nova vrata za 6 paviljona u Ustanovi. Na taj način riješili smo problem čuvanja toplote u ovim objektima.

Podrška i lokalne zajednice je veoma bitna kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi života ljudima koji žive u JU Zavodu Pazarić. Zahvaljujemo se Općini Hadžići na čelu sa načelnikom Hamdom Ejubovićem, što uvijek prepoznaju značaj ove podrške i brige.