U organizaciji Fondacije  „Gradimo Buducnost- Out of Area“    grupa studenata- njegovatelja u pratnju profesora iz Holandije imala je priliku kroz trodnevni  praktičan rad  u JU Zavodu Pazarić biti podrška  našim korisnicima.

Ovi mladi ljudi iz Holandije su pružili podršku u svakodnevnim aktivnostima  koje se odnose na brigu i njegu koirsnika  te kroz realizaciju radno-okupacionih interaktivnih  kreativnih aktivnosti omogućili i veoma sadržajna i ispunjena tri dana.

S obzirom da je 27. april nacionalni praznik Holandije, dan Kralja, ovaj najvažniji praznik u njihovoj Domovini  studenti su kroz tradicionalne zabavne aktivnosti obilježili u društvu naših korisnika.

Uz muziku, naranžasta obilježja, ukusne kekse i brojne osmijehe prošao je i „narandžasti dan“ u JU Zavodu Pazarić.

I ovaj put pored razmjene iskustava kroz praktičan rad, prijatelji iz Holandije su i donacijom pelena, proizvoda za održavanje higijene te boja za farbanje ograda i klupa pružili vrijednu podršku JU Zavodu Pazarić .

Zahvaljujemo se vrijednoj grupi studenta i njihovim profesorima te vrijednom timu Fondacije koji godinama pruža podršku kroz različite vidove saradnje našoj Ustanovi.

.