Posjetom JU Zavodu Pazarić premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić- Pečenković, još jednom su potvrdili spremnost da daju značajan doprinos u stvaranju kvalitetnijih uslova života i rada korisnika u JU Zavodu Pazarić.

S obzirom da Ustanova  zbrinjava 131 korisnika sa područja Kantona Sarajevo, u razgovoru sa direktorom JU Zavoda Pazarić, Samirom Suljagićem gosti su naglasili važnost pružanja adekvatne podrške Vlade Kantona Sarajevo.

Naime, zahvaljujući značajnoj finansijskoj  podršci Vlade Kantona Sarajevo u vrijednosti od preko 52. 000, 00 KM najmlađi korisnici su dobili park sa adekvatnim mobilijarom, te u dva pavljona u kojima su smješteni korisnici sa teškim poteškoćama u razvoju, izvršeno je renoviranje  dnevnih boravaka uz izgradnju  adekvatnih pristupnih staza prilagođenih teško pokretnim i nepokretnim korisnicima. Ovom finansijskom podrškom omogućena je i realizacija projekta opremanja inkluzivne učionice  uz obezbijeđivanje didaktičkom materijala za defektološki tretman korisnika Centru za edukaciju i osposobljavanje.

Kako su pojasnili premijer Uk i ministrica Pavić- Pečenković briga o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju je jedan od važnih zadataka Vlade Kantona Sarajevo i sukladno mogućnostima i u budućnosti će biti dio projekata i aktivnosti koji će donositi sretnije djetinjstvo mališanima i bolji uslove života i drugim korisnicima JU Zavoda Pazarić.

Direktor Suljagić se zahvalio na ugodnoj posjeti i vrijednoj dosadašnjoj saradnji gostima iz Vlade Kantona Sarajevo, naglašavajući da uz ovaj vid podrške JU Zavod Pazarić će biti u mogućnosti nastaviti sa realizacijom aktivnosti koji donose bolji i ugodniji život u Ustanovi.