U skladu sa trenutnom  epidemiološkom  situacijom vezanom za širenje koronavirusa  u našoj zemlji te smjernicama nadležnih institucija  u JU Zavodu Pazarić do daljnjeg se obustavljaju posjete korisnicima, kao i njihov boravak van Ustanove.

U JU Zavodu Pazarić  kontinuirano se sprovode mjere preventivne zaštite, a koje podrazumijevaju dezinfekciju površina i ruku. Uposlenici su obavezni nositi  zaštitne maske i rukavice. Posebne preventivne mjere se sprovode i u kuhinji Zavoda.

Svi specijalističko-konsultativni pregledi korisnika svedeni su na minimum, te sva hitna stanja zbrinjavaju se uz prethodne konsultacije sa ljekarom porodične medicine.

Uz maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, a u  skladu sa smjernicama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva svi uposlenici su dužni  da se pridržavaju svih  mjera, kao i drugih  preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene i druge institucije i ustanove.

Na ulazu u Ustanovu svi uposlenici, kao i druge osobe obavezni su izvršiti dezinfekciju ruku.