Donacijom  krompira Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo je još jednom potvrdila da vodi brigu i o ljudima sa intelektualnim poteškoćama u razvoju.

Zahvaljujući ovoj donaciji kuhinja Ustanove će u narednom periodu biti snabdjevena ovim povrćem koji se svakodnevno koristi za spravljanje različitih vrsta jela za korisnike.

Uz podršku Vatrogasne brigade Stup krompir ova Direkcija je isporučila krompir našoj Ustanovi.