Zahvaljući podršci UG »Naša djeca-Our kid-Vara Barn« Švedska, realizirani su izleti za koirsnike Ju zavoda Sportsko rekreativnom centru »Ajdinovići«. Izletovalo je 39 korisnika iz Ustanove u toku tri dana, te kroz šetnju i druženje sa životinjama, boravak u prirodi je svima donio osmijehe na lica.Zahvaljujemo se dragim i vrijednim članovima iz Švedske ovog Udruženja koji kontinuirano vode brigu o našim korisnicima i koji prepoznaju vrijednost boravka u prirodi i socijalizacije i na ovaj način ljudi sa poteškoćama u razvoju.