Ispravka javnog konkursa (broj: 02-1-569/01-2/23, od 25.04.2023. godine) za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU zavodu Pazarić možete pogledati OVDJE.

Odluku o ispravci Javnog konkursa zbog produženja roka za dostavu prijava na Javnom konkursu za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Zavo Pazarić možete pogledati OVDJE.