Kako nam pomoći

Svi koji žele mogu pomoći na različite načine.

Naša misija

Briga o korisnicima oba spola sa područja cijele BiH.

Naša vizija

Deinstitucionalizacija i razvojni projekti u skladu sa evropskim standardima.

Kako izvršiti smještaj

Smještaj za osobe kojima je potrebna stalna briga i pomoć.

KREATIVNI RAD U RADIONICAMA

Vrijedne ruke velikih i malih talenata, članova radionica JU Zavoda Pazarić svakodnevno stvaraju prava mala umjetnička djela. Svi radovi su unikatni ručni rad vrijednih ruku korisnika Ustanove. Cilj nam je što više obezbijediti plasman ovih rukotvorina, te stoga učestvujemo na prodajnim izložbama i sajmovima. U Zavodu dio šarolike ponude možete pogledati u izložbenoj prostoriji, te kupiti proizvode. Moguća je i izvršiti narudžbu prema željenoj specifikaciji proizvoda iz svih radionica. Novčana sredstva ostvarena od prodaje rukotvorina koriste se za nabavku repro-materijala za radionice. Zahvaljujemo se svim kompanijama i pojedincima koji su kupci proizvoda ovih vrijednih kreativaca.

DOBRODOŠLI

 

Sretna Nova godina na “Hoki-poki” način:

Klikom brošuru sa instrukcijom preuzmite OVDJE

Najnovije vijesti

Zaštitna oprema od Federalne uprave civilne zaštite

S ciljem pružanja podrške u poduzimanju preventivnih mjera na zaštiti od corona virusa (COVID 19) Federalna uprava civilne zaštite donirala je JU Zavodu Pazarić zaštitnu opremu. Donirano je 1000 komada...

Drvena konstrukcija za tunel za dezinfekciju

U uslovima pojave i širenja corona virusa (COVID-19), odnosno pogoršane epidemiološke situacije i u našoj zemlji, u skladu sa mogućnostima JU Zavod Pazarić kontinuirano poduzima različite mjere na zaštiti kako...

Podrška kompanija “Grizelj” i “Autotex”

JU Zavod Pazarić će nesmetano nastaviti sa provođenjem preventivnih mjera zaštite od corona virusa (COVID-19)  zahvaljujući i donacijama kompanija „Grizelj“  i „Autotex“.  Naime pružena podrška od „Grizelja“ je veoma značajna...

Ventilator za potrebe dezinfekcije

U trijažnom punktu na ulazu u JU Zavod Pazarić postavljen je ventilator sa prskalicom, a koji će se koristiti za obimniju dezinfekciju osoba (uposlenika) koje ulaze u Ustanovu. Na ovaj...

Donacija zaštitnih vizira i higijenskih sredstava

Osobito su vrijedne donacije koje nam pristignu u vrijeme vandrednog stanja. Značajnom donacijom podršku JU Zavodu Pazarić pružila je kompanija Lukas TP Nakić, koja je obezbijedila donaciju u flaširanoj vodi...

Demant na tekst portala boljastrana.ba

Kako je   web portal boljastrana. ba, (28. 03. 2020. godine) objavio informacije kako su „zabrinuti građani“ kontaktirali ovaj portal „s obzirom na to da štićenici nemaju ni maske ni rukavice,...

Ministar Drljača uručio zaštitne maske

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača uručio je JU Zavodu Pazarić 1000 komada zaštitnih maski. Sa ciljem da na licu mjesta sazna što više o poduzetim mjerama na...

Kontinuirana dezinfekcija prostorija

U skladu sa Planom preventivnih mjera zaštite od corona virusa (COVID-19) vrši se kontinuirana dezinfekcija svih prostorija u JU Zavodu Pazarić.

Resorno ministarstvo obezbijedilo maske i rukavice

U cilju poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti od corona virusa (COVID-19) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u dogovoru sa Crvenim krstom FBiH osiguralo je određenu količinu hirurških maski i...

Stotinu zaštitnih maski poklon “Sinkra”

Kompanija “Sinkro” i za potrebe JU Zavoda Pazarić obezbijedila 100 komada zaštitnih maski. Zahvaljujemo se direktoru Omaru Kuštriću, našem odgovornom Damiru, te vrijednim krojačicama ove Kompanije na, u ovom trenutku...

Stanovanje na tri lokacije

U ovom trenutku JU Zavod Pazarić vodi brigu o 338 korisnika sa područja cijele Bosne i Hercegovine, oba spola i različite starosne dobi. Korisnici su smješteni na tri lokacije Ustanove u naselju Pazarić , Općina Hadžići: Resnik, te Ramići I i Ramići II

Naši donatori i sponzori